Betalingsdatoer for 2018

Januar 2018

 • 22. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Februar 2018

 • 20. B-skat selvstændige
 • 26. Moms-måned

Marts 2018

 • 1.   Momskvartal – Momshalvår
 • 20. B-skat selvstændige
 • 20. A-conto skat rate 1.
 • 26. Moms-måned

April 2018

 • 20. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Maj 2018

 • 21. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Juni 2018

 • 1.   Moms 1. kvartal
 • 25. Moms-måned

Juli 2018

 • B-skat selvstændige

August 2018

 • 17. Moms-måned for perioden 1/6 – 30/6 2018
 • 20. B-skat selvstændige
 • 27. Momsmåned for perioden 1/7 – 31/7 2018

September 2018

 • 3.   Momshalvår – Moms 2. kvartal
 • 20. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Oktober 2018

 • 22. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

November 2018

 • 20. A-conto skat rate 2 Selvstændige
 • 20. B-skat selvstændige
 • 26. Moms-måned

December 2018

 • 3.   Moms 3. kvartal
 • 27. Moms-måned