Betalingsdatoer for 2019

Januar 2019

 • 21. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Februar 2019

 • 20. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Marts 2019

 • 1.   Momskvartal – Momshalvår
 • 20. B-skat selvstændige
 • 20. A-conto skat rate 1.
 • 25. Moms-måned

April 2019

 • 23. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Maj 2019

 • 20. B-skat selvstændige
 • 27. Moms-måned

Juni 2019

 • 3.   Moms 1. kvartal
 • 25. Moms-måned

Juli 2019

 • 22. B-skat selvstændige

August 2019

 • 19. Moms-måned for perioden 1/6 – 30/6 2019
 • 20. B-skat selvstændige
 • 26. Momsmåned for perioden 1/7 – 31/7 2019

September 2019

 • 2.   Momshalvår – Moms 2. kvartal
 • 20. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

Oktober 2019

 • 21. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

November 2019

 • 20. A-conto skat rate 2 selskabsskat
 • 20. frivillig selskabsskat
 • 20. B-skat selvstændige
 • 25. Moms-måned

December 2019

 • 2.   Moms 3. kvartal
 • 27. Moms-måned